mgr Ewa Sobczak
Psycholog, Psychoterapeuta

Prywatnie mama
Frania i Helenki :)
Pracuję z osobami dorosłymi
i młodzieżą od 16 roku życia.
Prowadzę terapię indywidualną,
terapię pary i terapię rodziny.

psychoterapeuta ewa sobczak akapit icon
Pracuję jako terapeuta indywidualny w nurcie poznawczo-behawioralnym. Prowadzę terapię krótko- i długoterminową młodzieży oraz osób dorosłych w Przychodni NEURO – MED w Pile. W pracy z pacjentami korzystam również z podejścia racjonalnej terapii zachowania (RTZ) i z elementów terapii systemowej. Swoją pracę poddaję stałej superwizji. Interesuje się też psychologią sportu. Zajmuję się pracą z osobami o zaniżonej samoocenie, odczuwającymi lęk w sytuacjach społecznych. Pomagam pacjentom, którzy odczuwają trudności w wyrażaniu swoich uczuć, potrzeb, cierpią na zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia odżywiania. Pracuje z osobami, które znajdują się w trudnych sytuacjach życiowych, mają problemy w relacjach interpersonalnych, doświadczają trudności w radzeniu sobie ze stresem.