- terapia -

• Zaburzenia lękowe
• Obniżenie nastroju i Depresja
• Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego OCD
• Zaburzenia odżywiania
• Życie w ciągłym stresie
• Poczucie bezradności i braku sensu
• Trudności w relacjach z rówieśnikami
• Trudności w relacjach
• Zespół stresu pourazowego